Vítejte na webu Pracovní skupiny NZDM

Historie

PS NZDM NUTS II JV vznikla na základě potřeby několika nízkoprahových klubů, které měly zájem o společné scházení, předávání si informací, zlepšování svých služeb. Jde o to, aby členové cítili přínos PS. Šlo o přirozené vyústění pracovních setkání NZDM z krajů Vysočina a Jihomoravského, které bylo nastartováno 16. března 2004 Centrem prevence - klubem Vrakbar v Jihlavě. Skupina byla založena 17.5.2004 ve 14.05 na D-STOPu (Nadosah – centrum prevence) v Bystřici nad Pernštejnem.
Důvodem vzniku skupiny byla také potřeba jednotlivých NZDM zvyšovat prestiž a profesionalitu oboru, zkvalitnit své služby, uplatňovat standardy kvality a vytvářet jednotné postupy pro naplňování cílů.
 

Hlavním cílem NUTS II JV je zkvalitnit služby poskytované NZDM prostřednictvím sdílení dobré praxe při zachovaní standardů kvality služeb.

 

Dílčí cíle:

  • společné řešení problémů jednotlivých NZDM (sdílení, inspirace, různé pohledy,...)
  • vytváření společných pracovních postupů, manuálů a doporučení a poskytování členům pracovní materiály prostřednictvím internetu
  • zvýšit profesionalitu pracovníků NZDM (NUTSík, setkávání pracovníků, …)
  • nezištně pomáhat zkvalitňovat a usnadňovat práci ostatním zařízením v rámci skupiny (poskytovat know-how v rámci možností)
  • průběžně poskytovat a zjišťovat zpětnou vazbu v rámci skupiny
  • organizovat společné aktivity pro klienty členských zařízení (Cool Cup, …)
  • zajišťovat propagační zázemí pro NZDM (prostřednictvím webu a VZ PS se mohou presentovat jako členové)

 

Fungování Pracovní skupiny

Podrobné informace:

Pro koho jsme?

Posláním pracovní skupiny je být pro všechny nízkoprahové kluby v oblasti Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (případně i z okolí), kteří mají zájem o společné scházení se a naplňování cilů skupiny. Jsme otevřeni novým členům, myšlenkám, nápadům, Vaší chuti přispět k profesionalitě práce pro mladé.

Otázky a odpovědi

:: Co znamená onen složitý nejasný název "PS NZDM NUTS II. JV"?

Tak tedy: "Pracovní skupina Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v oblasti kraje Jihomoravského a kraje Vysočina"

Historie pracovní skupiny

První setkání se uskutečnilo 16. března 2004 ve Vrakbaru v Jihlavě. Z tohoto setkání dokonce existuje tisková zpráva.

Následně byla neformální skupina formálně založena a to dne 17.5.2004 ve 14.05, a to v D-STOPu (nyní Nadosah) v Bystřici nad Pernštejnem.

Od té doby skupina velmi aktivně funguje.

Členové

Seznam členů pracovní skupiny s popisem služby najdete zde.