Neveřejné soubory

 Naše materiály poskytneme za těchto podmínek:

  • zařízení bude navštíveno pověřeným členem PS, nebo bude jinak zjištěno, zda je zařízení “důvěryhodné”.

  • nebo je zařízení členem ČASu, nebo prošlo jeho auditem

  • předání materiálů musí být schváleno na PS.

V případě zájmu se obraťte na předsedu/předsedkyni.

-.-.-

Neveřejnými jsou různé materiály a manuály týkající se přímé i nepřímé práce v NZDM, které poskytli členové skupiny jako dobrou či špatnou praxi ostatním členům, či které si skupina vypracovala sama. 

Tyto neveřejně přístupné soubory jsou uloženy na účtu skupiny a přístupny na serveru GOOGLE DISK.

Veřejné soubory

V tomto sloupci můžete naleznout veřejně přístupné dokumenty pracovní skupiny NUTS NUTS JV II. Jsou to zápisy z jednotlivých setkání, soupis témat v rámci školení NUTSík a zápisy ze setkání terénní podskupiny.