Terénní podskupina funguje pod pracovní skupinou NZDM NUTS II JV krajů Jihomoravského a Vysočiny. Podskupina se schází: 1x2,5 měsíce dle domluvy v některém zařízení podskupiny.

 

Koordinátor Terénní podskupiny:

Jiří Dvořák, DiS. dvorak@stred.info

podskupinanuts@gmail.com

Setkání všech členů terénní podskupiny v Nadosahu.

Základním motivem pro vznik byl fakt, že se streetwork praktikuje v mnoha zařízeních PS a doposud tomuto tématu nebyla věnována patřičná pozornost. Vzhledem k tomu, že žádné ze zařízení PS nemá registrován terénní program samostatně a vždy se jedná o terénní formu klubu (tzv. prodloužená ruka klubu), rozhodli jsme se společně pracovat na propracování konceptu "prodloužené ruky klubu" = tedy funkčnímu propojení ambulantní a terénní složky nízkoprahového klubu pro děti a mládež.

Cílem práce podskupiny je zejména:

 • práce na funkčním propojení terénu a klubu pod jednou střechou,
 • spolupráce na tvorbě metodik,
 • předávání zkušeností z terénu,
 • intervizní sdílení.


Účastníci setkávání:

 

 • Ezop - Nové Město na Moravě
 • Nadosah - Bystřice pod Pernštejnem
 • Nízkoprahový klub Likusák - Brno
 • Vrakbar - Jihlava
 • Streetwork - Třebíč
 • eMBečko - Mor. Budějovice
 • Wellmez - Velké Meziříčí
 • Ponorka - Žďár nad Sázavou
 • Klub Coolna - Znojmo