35. setkání PS NZDM NUTS II JV - zápis

03.02.2009 10:13

Mezi zápisy ze setkání můžete najít nový, z 35. setkání, které se konalo 12.01. v Nízkoprahovém klubu Likusák v Brně.