Inovovaná webová prezentace byla spuštěna

07.03.2008 16:43

Z důvodu zlegalizování všeho co souvisí s webem Pracovní skupiny, vznikla tato nová stránka. Snad bude dobře sloučit.

(V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké výhody a znalosti jim návštěva této webové prezentace přinese)