Pozvánka na PS NUTS II JV do Hodonína

01.11.2011 08:55

Pracovní skupina se bude konat 7.11.2011 od 10:00 hod v nízkoprahovém klubu Pohoda v Hodoníně. Témata zatím nejsou stanovena, stanoven je jen závěr setkání, a to na 15:30.