Nutsík bude v litopadu

19.10.2009 12:45

Dne 16.listopadu bude další vzdělávání na NUTSíku. Tématem jsou Dohody a plány, tedy Smlouvy se zájemci o službu a individuální plánování. Lektorovat bude Hela Kotová, organizačně zajišťuje a přihlášky schraňuje Linda z eNcéčka (linda.encecko@seznam.cz).