Na setkání pracovní skupiny NUTS do Pacova

08.06.2012 10:56

Pozvánka na setkání pracovní skupiny NUTS II

Místo setkání: NZDM Spirála Pacov, nám. Svobody 2, 39501 Pacov

Termín setkání: 18. 6. 2012 v 10 hodin

 

Program setkání

Úvodní kolečko – novinky, informace

10:00 – 10:45

Skupinová aktivita – pro naladění se na práci ve skupině

10:45 – 11:00

Kontrola úkolů + informační okénko

11:00 – 11:30

Pauza

11:30 – 11:40

Hlasování o přijetí/nepřijetí zájemců o členství

11:40 – 13:00

Oběd

13:00 – 13:30

Volby

13:30 – 14:50

Pauza

14:50 – 15:00

Téma

15:00 – 15:30

Závěrečné zhodnocení, rekapitulace

15:30 – 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za tradiční dvacetikorunový poplatek bude k dispozici drobné občerstvení, káva a čaj.