34. setkání PS NZDM NUTS II JV - zápis

10.11.2008 15:38

Mezi zápisy ze setkání můžete najít nový, z 34. setkání, které se konalo 03.11. v Nízkoprahovém klubu Likusák v Brně.