31.setkání PS NZDM NUTS

01.05.2008 19:57

A již je  zápis.